fbpx

ฟรี! เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เมื่อเข้ารับบริการที่มิตซูนครขอนแก่น

ฟรี! เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เมื่อเข้ารับบริการที่มิตซูนครขอนแก่น

รับเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว สำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการและมียอดค่าใช้จ่าย 2,500 บาท ขึ้นไปที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น เมื่อเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมียอดค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อสินค้าหรือใช้บริการภายในศูนย์บริการตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปภายหลังการหักส่วนลด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ จำกัดสิทธิ์ในการรับเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 1 ชิ้น ต่อรถยนต์ที่เข้ารับบริการ 1 คันเท่านั้น